انتخاب رشته

معرفی دانشگاه شهید بهشتی بخش دوم

معرفی دانشگاه شهید بهشتی بخش دوم

رشته‌ها و گرایش‌های ذیل در این دانشکده در مقطع کارشناسی وجود دارند:

مهندسی کامپیوتر

مهندسی نرم‌افزار

مهندسی سخت افزار

مهندسی برق

مهندسی الکترونیک

مهندسی قدرت

مهندسی مخابرات

همچنین رشته­ های زیر در این دانشکده در مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد:

برق

گرایش الکترونيک

گرایش قدرت

گرایش مخابرات

کامپیوتر

گرایش نرم افزار

گرایش سخت افزار

گرایش هوش مصنوعی

دوره های مجازی این دانشگاه در سطح کارشناسی ارشد بدین صورت برگزار میشود که دروس تئوری از طریق اینترنت درس داده خواهد شد ولی برای دروس آزمایشگاهی، عملی و امتحانات باید دانشجو در دانشگاه حضور یابد. دوره های مجازی این دانشگاه از اعتبار خاصی برخوردار است و معادل دوره های روزانه این دانشگاه می ­باشد و مدرک رسمی دانشگاه شهید بهشتی (بدون قید کلمه مجازی) به ان اعطا خواهد شد.

این دانشکده در هفدهم آبان ماه 93 به دو دانشکده "علوم و مهندسی کامپیوتر" و "مهندسی برق" تجزیه شد.

پژوهشکده لیزر و پلاسما

پژوهشکده لیزر و پلاسمادانشگاه شهید بهشتیدر سال ۱۳۷۲ با هدف گسترش علم لیزر،اپتیک،فوتونیک و پلاسمابا تربیت نیروی متخصص، انجام تحقیقات پایه‌ای جهت گسترش مرزهای علم و تحقیقات کاربردی در صنعت و علوم، دردانشکده علومفعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۷۴ این پژوهشکده مجوز اصولی و در سال ۱۳۷۷ مجوز قطعی تأسیس خود را از شورای گسترشوزارت علوم، تحقیقات و فناوریدریافت کرد و در سال ۱۳۸۳ به دنبال گسترش فعالیتها، به پژوهشکده لیزر و پلاسما تغییر نام یافت.

این پژوهشکده شامل ۱۸ آزمایشگاه فعال می‌باشد و در حال حاضر تعداد ۱6 عضو هیأت علمی در پژوهشکده فعالیت دارند. هم‌اکنون ۵ گروه پژوهشی مصوب زیر درپژوهشکده لیزر و پلاسماوجود دارد:

کاربردهای لیزر

تکنولوژی لیزر

ماده چگال

بیوفوتونیک

مهندسی پلاسما

ویژگی های خاص دانشگاه شهید بهشتی

 نوشته شده   توسط  انتخاب رشته  |  نظر بدهید